Proiecte si programe educative

OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivul central este menținerea unei grădinițe cu înalte standarde profesionale care, prin valorificarea  metodelor pedagogice uzitate,  va oferi un cadrul formativ optim astfel încât, copiii care vor pleca la școală să obțină rezultate deosebite iar adaptarea lor la schimbarea care va avea loc să fie cât mai firească.

 

SCOPURI STRATEGICE

Pentru atingerea obiectivului central sunt vizate următoarele scopuri strategice:

 • Crearea unui model educaţional cu un puternic accent pe respectarea interesului copiilor.
 • Formarea unui corp profesoral cu puternice aptitudini didactice.
 • Asigurarea accesului la un învățământ de calitate, bazat pe respect din partea tuturor partenerilor implicați în actul educațional.
 • Intarirea performantelor personalului didactic şi didactic-auxiliar; Inovarea curriculară.
 • Parteneriate solide cu entitati reprezentantative ale comunitatii locale, ale societatii civile si ale mediului de afaceri, implicarea copiilor într-o serie de evenimente şi activităţi comunitare.
 • Dezvoltarea unor programe educaţionale specifice;
 • Optimizarea procesului de predare / învăţare prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale performante (AEL); aplicarea metodelor active de grup și a predării integrate a cunoștințelor.

 

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITATII IN PERIOADA 2016 – 2019

 • Impartialitatea
 • Onestitatea
 • Confidentialitatea
 • Valoarea resurselor umane
 • Exercitarea echitabila a autoritatii
 • Calitatea serviciilor

 

TINTE STRATEGICE SI OBIECTIVE GENERALE

 1. Realizarea politicilor educationale ale MECS cu scopul asigurarii cadrului adecvat pentru o educatie de calitate si asigurarea accesului egal si sporit al copiilor spre cunoastre si actiune la toate nivelurile si formele de invatamant, indifferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, din perspectiva deschiderii interesului pentru educatie si emancipare.
 2. Reconsiderarea managementului scolar din perspectiva descentralizarii si a cresterii autonomiei prin asigurarea unui management flexibil.
 3. Facilitarea participarii cadrelor didactice la cursuri de formare continua si perfectionare in vederea imbunatatirii procesului instructive-educativ.
 4. Dezvoltarea bazei logistice prin atragerea de resurse de finantare si gestionarea eficienta a celor existente.
 5. Dezvoltarea parteneriatelor educationale gradinita-parinti, gradinita-scoala, etc.
 6. Dezvoltarea imaginii gradinitei in contextul dinamicii resurselor si al politicilor educationale.